top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Bedre selvtillit, og det gratis sier du?

Det finnes mange mentale verktøy man kan bruke for å forbedre selvtillit, mestringsforventning og å takle stress, men i dag kan du lære om to enkle men VELDIG effektive metoder for å jobbe med disse ferdighetene, og du får dem helt gratis her på OptimaltMentalt.

Visualisering er mye brukt, og et av de mentale verktøyene det er forsket mest på innen idrettspsykologien. Dermed er nå evidens-basen for at dette faktisk fungerer ganske stor! Visualisering er meget allsidig, og en kan bruke dette både i en idrettslig sammenheng, før salgsmøtet på jobb, før talen i din venns bryllup, før foredraget for klassen, eller før jobbintervjuet! (Visualisering er å se for seg selv være i bestemt situasjon eller utføre en oppgave ved hjelp av "sitt indre øye", altså lage en mental film av seg selv).


Ved hjelp av visualisering kan vi både skape og gjenskape mentale hendelser i sinnet. Vi kan lese at 90% av alle utøvere som trener på «US Olympic training centre» bruker dette hver dag.


Det er flere teorier som ønsker å forklare hvorfor visualisering er så effektivt, og en av mine favoritter er «Functional Equivalence Explanation» eller «Den psyko-nevromuskulære teori», som sier at hjernen aktiverer de samme områdene under en visualisering som når du fysisk faktisk utfører samme oppgave.


Hjernen sender ut impulser langs nervebanen på lik linje som ved en faktisk bevegelse. Kraften på impulsen er dog mindre enn ved en fysisk bevegelse, men det er nok til å etterlate minnespor i hjernen, og for å skape nerveretninger og elektrisk aktivitet i muskulaturen. Dette betyr at du faktisk kan trene på en oppgave gjennom visualisering, og når du senere skal gjennomføre denne oppgaven er dette allerede kjent for hjernen din, og du vil møte den med større selvtillit, og mindre stress!


Nøkkelen til å få full effekt av visualisering er å bruke det på en produktiv og kontrollert måte. Det vil si at du må trene på dette som alle andre egenskaper du må trene på for å beherske. Poenget er at ved å visualisere gitte situasjoner om og om igjen, vil du føle deg tryggere når utfordringen kommer. Personlig har jeg visualisert hvert foredrag sikkert 30 ganger før jeg faktisk skal på scenen, jeg visualiserer på hver treningsøkt (PETTLEP), og jeg kan visualisere hvert møte jeg skal i. Dette gir meg en ro og trygghet når jeg først møter en ny, spennende, utfordrende eller krevende situasjon. (PETTLEP - visualisering er det nyeste på dette området, som jeg vil ta opp neste uke).


Indre dialog

Det er ikke lett å skulle kvantifisere menneskelige tanker siden vi er ekstremt ubevisste skapninger. Til tross, forskerne mener at vi har 12 – 60 000 tanker i døgnet, at 80-85% av disse tankene er negative eller omhandler bekymringer, og at 95% av disse tankene er repetative, altså de samme hver dag! Min kvalifiserte gjetning er at dette som alt annet er utviklet gjennom evolusjon. I hundretusener av år har det vært en kamp for å overleve, mennesket mot natur. Disse tankene kan vi jobbe med å snu, ved å bli mer bevisst oss selv og våre tanker. Ved å være bevisst vår indre dialog kan vi bruke denne som et sterkt hjelpemiddel for å bla: endre dårlige vaner, få kontroll over vår oppmerksomhet, påvirke humør, bygge selv-tillit, og for å ivareta en atferd vi ønsker å opprettholde.


Først og fremst må vi lære å identifisere vår indre dialog, stort sett har tankene våres sklidd av gårde på to skinner som et tog som aldri stoppet og kom tilbake.


Jo oftere du kan klare å stoppe opp og identifisere hva du faktisk tenker i gitte situasjoner, jo lettere er det å jobbe med den indre dialogen. Som sagt, siden vi er programmert til å ofte ha negative tanker, vil disse tankene du identifiserer som regel handle om en bekymring. Da kan du bruke «tanke-stopp», altså å stoppe disse tankene, og bytte de ut med mer konstruktive, positive tanker, og heller bygge selvtillit og mestringsforventning, enn å rive deg selv mentalt ned.


Et eksempel; -Jeg vil ikke feile på dette, det er skummelt , som er en selv-destruerende tanke, kan man bytte med en selv-forsterkende tanke, - Ingenting ble noensinne utrettet ved å være redd for å feile, så lenge jeg gjør mitt beste vil jeg aldri være en som mislykket.


Prøv å være oppmerksom tankene dine så ofte som mulig, og spesielt i krevende eller utfordrende situasjoner. På denne måten kan du snu din indre dialog fra å være en ødeleggende kraft, til å bli et av dine mektigste våpen for å bygge selvtillit, mestringsforventning og å mestre stresset, sammen med visualisering av deg selv som sterk, sikker og trygg i deg selv når du møter nye utfordringer!


PS: Hva er egentlig selvtillit, er den lik hele tiden, kan den endres? Er det det samme som selvfølelse? Dette kommer jeg også tilbake til i et senere innlegg.


 

Neste uke: Hva er PETTLEP - visualisering?Kilder:

- Williams, Applied Sport Psychology 2010

- Hassmen, Hassmen & Plate. Idrottspsykologi 2010

- Collins, Button & Richards. Performance psychology, A practitioners guide, 2011

198 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 comentário


samsmith2281337
10 de nov. de 2020

Du har valgt et godt bilde til bloggen din, men det er ingen grense for perfeksjon. Jeg vil gjerne gi deg bloggen min om fotografering og alt relatert til den. Jeg er sikker på at innholdet ditt vil bli enda bedre etter det. https://fixthephoto.com/portrait-photography-tips.html

Curtir
bottom of page