top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Del 2: Eller, skal du sette deg ned og slappe av?

Oppdatert: 19. nov. 2019

Først og fremst, vår hjerne er noe av det mest komplekse forskere noen har møtt, og det er lettere si hva vi ikke vet enn hva vi faktisk vet. Derimot finnes det noen gode "pointers" på hva vi kan gjøre for å påvirke hjernen positivt. Derfor vi kan få innsikt i hvorfor hvile er viktig, og hvordan den kan påvirke kreativiteten din og livsglede.


I forrige innlegg så vi på mulige årsaker til hvorfor det er blitt "naturlig" for oss å jobbe altfor mye, men som sagt, forskning har vist at det å jobbe for mye er overvurdert. Du tror du får gjort mer ved å legge ned flere timer, men allerede på 1880-tallet var det flere fabrikkeiere som mistenkte at for mange timer med arbeid drev produktiviteten ned. Under første verdenskrig fant økonomer endelig bevis for dette. Når fabrikker økte arbeidsuken fra 40 til 70 arbeidstimer pr. uke så man at dette fungerte bra i to måneder, men etter dette sørget kronisk overarbeid for at flere ble utmattet, fraværet økte, det ble gjort flere feil og produktiviteten gikk ned. Dette førte til at produksjonen ikke bare falt til det samme nivået som tidligere, den ble dårligere. Siden dette har forskerne sett det samme i flere domener, som hos politi som jobber doble skift, programvare- utviklere som skal nå en deadline, helsepersonell som jobber 100 timers uke, eller de med sommerjobb som ønsker å imponere sjefen med å jobbe ekstra mye.


For mye arbeid påvirker evnen din til å ta gode avgjørelser, du absorberer mindre informasjon, og du får en dårligere dømmekraft. Du blir mer tilbøyelig til å finne snarveier og å jukse. I det lange løp påvirker overarbeid lykken din, den øker oddsen for at du blir utbrent, og det øker sannsynligheten for at du får kroniske sykdommer og demens senere i livet.


Forskere har vist at å hvile mer er godt både kropp og hjerne, og at vi får også mer ut av visse typer hvile enn andre. På 90-tallet så israelske forskere at militære som kom hjem fra aktiv tjeneste var like uthvilte som folk som hadde vært på ferie, og man skjønte at det var ikke mengden hvile som var viktigst for din restitusjon, men HVORDAN du koblet av fra arbeidet. Mer spesifikt, hvordan du mentalt klarer å koble av fra stresset i livet er viktigere enn hvor lenge du kobler av.


Så hvilke aktiviteter er best for å mentalt koble av fra jobb og stress?


Aktive og engasjerende aktiviteter, som gir mulighet for trening, kontroll og mestring er veldig effektive, samt aktiviteter som gir et psykisk avbrekk fra jobb. Aktiv hvile er ekstra viktig for hardtarbeidende og ambisiøse folk, da disse er mest tilbøyelige for å bli utbrente. Så ironisk nok, jo mer du elsker jobben din jo mer trenger du å ta en pause fra den!


Trening er en ekstremt god form for å koble av, ikke bare er treningen i seg selv helsefremmende, men den påvirker også hjernen din positivt. Trening stimulerer til dannelse av nye nevroner i hjernen og sørger for nye koblinger (mest sannsynlig pga. hormonet BDNF – som er som et veksthormon for nevronene dine), og du får bedre hukommelse (Fmri scanning har sett at aktive mennesker har større «minneområde» i hjernen enn mennesker som ikke trener). En komparativ studie av mennesker som deltok i et 3 måneders vektnedgangsprogram, så at de som trente hadde bedre hjerneplastisitet, og økt mengde av grå og hvit materie i hjernen. Trening gjør altså hjernen din både større, og får den til å prestere på et høyere nivå!


Trening gir sunnere hjerner og man blir mindre påvirket av kognitiv nedgang når man blir eldre. Ser man på mennesker som var aktive som unge ser man at de hadde bedre akademiske resultater som voksne, de tjente mer, og hadde oftere høy-status yrker. Denne effekten er faktisk enda større hos kvinner, og en studie så at 97% av kvinnene i høyere stillinger var aktive i idretten i barne – og ungdomsårene.


Så hva sier dette oss? At til tross for at vi som regel ser på hvile som noe passivt, er det den aktive hvilen som er best for oss. En veldig effektiv form for hvile som kalles «deep play», aktiviteter som er psykologisk stimulerende, fysisk utfordrende, og som kan gi noen av de samme «premiene» som jobben din også gir deg. Mange forskere er eksempelvis fjellklatrere, og det var faktisk en professor i matematikk som oppfant moderne fjellklatring. De forklarer at dette er stimulerende da det er som forskning, det betyr å studere naturen nøye, en må løse store utfordringer i mindre deler, og begge krever totalt fokus og konsentrasjon, men likevel er det veldig annerledes fra å være i laboratoriet.


Deep play kan også være avslappende, som for W. Churchill som var aktiv maler. Han sa det var som i politikken, det krevde at man hadde en klar visjon om hva man ønsket, og for å lykkes må du opptre raskt, være bestemt og dristig.


Hvile er også viktig for kreativiteten. Hjerneforskere har vist at når du slipper opp på fokuset, har du en del i hjernen som kalles «default-mode network» som fortsetter å jobbe på problemet til tross for at du ikke gir det bevisst oppmerksomhet. Du har kanskje selv opplevd å få en «a-ha» opplevelse vedrørende en utfordring når du minst ventet det? Dette nettverket i hjernen lar deg organisere minner, tenke på fremtiden og jobbe med uløste problemer som nylig har okkupert din bevissthet. Studier har vist at ved å løse kreative oppgaver, for å så la det ligge og gjøre noe annet for også komme tilbake til oppgaven vil du finne langt flere løsninger så lenge du vet i forkant at du kommer tilbake til oppgaven senere. Dette skjer da ditt «default-mode network» fortsetter å jobbe med oppgaven til tross for at du er fokusert på noe annet. Vi har lenge visst at denne prosessen har vært til stede, men sett på den som noe magisk, men vi vet nå at det er produktet av default networket som jobber på dine vegne. Derfor kan vi si at hvile ikke bare lader batteriene, men også øker kreativiteten! 

Kilder:

-Calm Masterclass - The power of rest

-The model health show 369: 8 ways to build a better brain - podcast


Neste uke: Tips til hvordan DU kan bli bedre på å hvile, med innsikt fra andre menneskers erfaringer

82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page