top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Del 3: Hvorfor påvirker søvnen stressnivået ditt?

I siste del av denne triologien skal vi se nærmere på hvordan lite søvn påvirker det emosjonelle i oss mennesker, og hvorfor dette kan gjøre oss i stand til å håndtere stress dårligere. Eller at vi i det hele tatt opplever noe som stressende.

De fleste har vært der, etter en eller flere netter med dårlig søvn merker vi at vi blir mer «grumpy», irriterte og har en kortere lunte. Det er lett at alt virker litt mer stressende. Men hvorfor er det sånn egentlig?


Jeg skal prøve å forklare kort med hjelp fra en studie. Matthew Walker foretok et eksperiment som ville se på akkurat dette, hvorfor blir vi lettere følelsesmessig irrasjonelle når vi har sovet lite? De tok to grupper med unge, friske voksne. Den ene gruppen ble holdt våken hele natten, mens den andre fikk sove som normalt. Dagen etter ble begge gruppene vist de samme 100 bildene. Bildene spente fra nøytralt til emosjonelt innhold (på både godt og vondt). Det MR-skanningene viste i etterkant var at amygdalaen (viktig struktur i hjernen for å utløse følelser og er knyttet til fight or flight responsen), viste en økning i aktivitet på 60% hos de personene som hadde sovet for lite. Hos personene som hadde sovet nok var det en mer behersket og moderat aktivitet i amygdala, til tross for at det var de samme bildene. Dette reiste spørsmålet, hvorfor er det slik?


Vi mennesker har noe som kalles «den pre-frontale hjernebarken», dette er den delen av hjernen som sitter foran i pannen og er viktig i rasjonell, logisk tenkning og beslutningstaking slik at vi har bedre kontroll på følelsene og handlingene våres. Vi kan se på amygdala som en gass, og hjernebarken som en brems. Det er en kobling mellom denne gassen og bremsen, og det vi ser skje når vi sover for lite er at det er som om denne koblingen brytes, og vi har mindre kontroll over de primitive impulsene og det blir mye gasspedal (amygdala og følelser) og mindre brems (prefrontale hjernebark og rasjonell tenking). Vi havner i nevrologisk og dermed følelsesmessig ubalanse. Så for lite søvn, under 7-8 timer øker trykket på gassen, og hemmer virkningen av bremsen.


Og om dette ikke var nok, er det enda en del av hjernen som har med følelser å gjøre som blir påvirket av for lite søvn. I løpet av flere studier la man merke til at deltakerne som sov for lite svingte enormt i følelsesregisteret sitt. Fra glad og flirete til irritable og rastløse på sekunder. Som følge av dette undersøkte man dette nærmere og fant at når vi sover for lite blir også «striatum», et annet dypt følelsessenter i hjernen påvirket. Striatum er forbundet med impulsivitet og belønning, og er fullt av hormonet dopamin (motivasjons/belønningshormon). Striatum viste seg å bli hyperaktivt ved for lite søvn, som da sørger for å skyve hjernen over i de positive og negative følelsenes ytterpunkter.


Vi kunne dykket dypt inn hva som skjer i hjernen når vi sover, og når vi sover for lite. Vi vet nå at 7-8 timer er et minimum for å høste alle de gode fordelene søvnen gir oss, og unngå de negative konsekvensene av å sove for lite. Så når vi nå vet at vi helst skal ha 8 timer søvn hver natt for å fungere optimalt, er det et tankekors at unge i dag oppgir å sove i snitt 6 timer og 25 minutter i ukedager, noe som er altfor lite. Og nå har du lært at for lite søvn påvirker "størrelsen" på følelsene vi har, men også evnen til å sette bremsene på og tenke mer rasjonelt når det trengs. Dette vil selvfølgelig igjen påvirke hvordan vi takler situasjoner som kan oppleves som stressende, eller at vi i det hele tatt opplever noe som stressende.


Videre finnes det også egne områder i hjernen som har som oppgave å lese og tolke betydningen av emosjonelle signaler hos andre, da spesielt ansiktsuttrykk. Når vi sover for lite, og da spesielt får for lite av REM-søvnen (der vi drømmer og øynene gjerne beveger seg frem og tilbake), mister vi den hårfine presisjonen til å bedømme andres emosjoner og sliter mer med å skjelne mellom venn og fiende. Vi blir dårligere til å bedømme andre menneskers ansiktsuttrykk, og deres hensikter. Noe som igjen kan trigge en urgammel stressrespons i oss, da detta har vært avgjørende for å overleve i hundretusener av år!For å si det med klare ord: WHO har erklært søvnmangel for en epidemi i den industrialiserte verden, og det er gode bevis for linken mellom for lite søvn og de viktigste psykiske lidelsene som depresjon, angst og selvmordsatferd.


Jeg har her forsøkt å trekke ut noe håndfast som viser hvor viktig søvn er for oss når det kommer til det emosjonelle og evne til å håndtere stress. Når vi kan legge til at ungdom (og de aller fleste i populasjonen) sover for lite og opplever mer stress, er jeg ikke i tvil om at søvn også fortjener en viktig oppmerksomhet i denne triologien.


Disse artiklene kan ikke forklare alt som knytter opplevd stress hos ungdom i dag, men jeg er overbevist om at fysisk aktivitet, søvn og bevissthet rundt sosiale medier og internett er noen svært viktige brikker i dette komplekse puslespillet. Sov godt! 

Kilder:


- Why we sleep, Walker, M.2019


- https://forskning.no/barn-og-ungdom-forebyggende-helse-internett/ungdom-trenger-mer-sovn-men-sover-mindre/635924

86 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page