top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Er badstue bare en hype?

Badstue er en gammel tradisjon som en tror startet allerede 2000 år fk. og vi kan lese i «Store norske leksikon» at det i middelalderen var badstuer i alle byer i Norge. Det var altså populært med badstuer allerede i år 500, før kirken blandet seg inn og mente at kvinner og menn ikke skulle «bade» sammen. Dermed avtok skikken på 1500- tallet. Heldigvis for oss klarte finnene og kvenene å opprettholde tradisjonen (innført igjen på 1700 og 1800- tallet), og sauna er i dag mer populært enn noen gang. Nå dukker det til stadighet opp nye saunakonsepter overalt, og det er blitt trendy. Men, føles det bare godt å ta badstue, eller har det faktisk noen helsemessige gevinster ved seg også?

Det er kanskje ikke så rart at mye av forskningen på helseeffektene av saunabruk (kommer fra finsk og er blitt et internasjonalt begrep, er det samme som badstue) kommer fra Finland da de har lange og stolte tradisjoner for dette. Det finnes haugevis av studier som tar for seg ulike helseeffekter ved bruk av sauna og jeg skal forsøke å gjøre det kort og konsist for dere, slik at det blir enkel lesning. Og husk - de beste effektene oppnås ved ca. 80 grader og en tid på 19 minutter totalt - gjerne med en kort avkjølende dusj i mellom. Å sitte kortere har også en effekt, men det er når en bikket 19 minutter man virkelig så de store effektene med tanke på lavere dødelighet.


De siste tiårene har det blitt stadig mer fokus på å bruke sauna for å forbedre helsen og øke levetiden, og det er spesielt en stor studie KIHD – "Kuopio Ischemic heart Disease Risk Factor", som er en pågående prospektiv kohort studie bestående av 2300 middelaldrende menn fra øst i Finland som ser ut til å finne en sterk korrelasjon mellom sauna, redusert dødelighet og sykdomsforekomst. Om jeg skulle skrevet utfyllende om alle helseeffektene av sauna kunne dette blitt en artikkel på altfor mange sider, derfor skal jeg forsøke å gjøre det kort og trekke frem noen viktige funn i KIHD studien, samt en rekke andre studier på sauna. For de som virkelig vil fordype seg i alt i detalj kan se lenke nederst i saken.

Dette blir en delt artikkel og i dag er dette tema:

Kardiovaskulær helse og inflammasjon1) De som bruker sauna to til tre ganger i uken ser ut til å ha 27% mindre sannsynlighet for å dø av kardiovaskulære sykdommer enn de som ikke bruker sauna. Og dette er doseavhengig. Om deltakerne brukte sauna dobbelt så ofte (4-7 ganger i uken), hadde de rundt 50% lavere risiko for å dø av kardiovaskulære sykdommer. Samtidig ser det ut til at de som bruker sauna ofte har en 40% lavere risiko for å få en tidlig død – selv når alder, aktivitetsnivå og livsstilsfaktorer er tatt hensyn til.


2) De som brukte sauna to til tre ganger i uken hadde 66% lavere risiko for å utvikle demens, og 65% mindre sannsynlighet for å utvikle Alzheimer’s sykdom sammenlignet med de som brukte sauna èn gang i uken.


3) Videre ser det også ut til at de som deltok i KIHD studien og tok sauna fire til syv ganger i uken hadde 77% mindre sannsynlighet for å utvikle psykiske plager uavhengig av deres kostholdsvaner, sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet og inflammatorisk status


4) Under saunabruk øker hjertefrekvensen betydelig, og hjertets arbeid øker med 60-70% som svar på kroppens økte behov for oksygen. Ca. 50-70% av kroppens blod blir sendt til huden for å sette i gang svetteproduksjonen. Den fysiologiske responsen på saunabruk er meget lik den vi opplever ved moderat til intens trening. Derfor har sauna blitt foreslått som alternativ aktivitet for mennesker som av ulike grunner ikke kan delta i normal fysisk aktivitet.


5) På et molekylært nivå påvirker sauna en rekke faktorer som har med immunforsvar, celle-signaler og «rensing" av avfallsstoffer som kan skade protein i cellene (Heat shock proteins) å gjøre. Videre er det også positivt for anti-inflammasjonsprosesser og oksidativt stress. Det betyr at sauna kan motvirke kronisk sykdom (aktivering av Nrf2), gi en anti-aldrende effekt som å motvirke skader på DNA og proteiner, samt redusere tap av stamceller, og bekjempe utviklingen av svulster og styrke immunforsvar m.m (FOXO3 et protein som er viktig mtp. aldring og sykdom). Kort sagt – du øker sannsynligheten for å leve lenger og med mindre sykdom ved å ta badstue.


6) Hjertefrekvensen din kan øke opp til 100 slag i minuttet ved moderat temperatur og opp til 150 slag i minuttet ved varmere økter, noe som er likt moderat til intens fysisk aktivitet. En annen studie viste at en saunaøkt på 25 minutter for 19 friske mennesker var sammenlignbart med moderat fysisk aktivitet når det kom til kardiovaskulære målinger. Hjertefrekvens og blodtrykk gikk opp under saunaøkten, men falt til under utgangsnivåene etter økten. Slik kan saunabruk over tid senke blodtrykket ditt og redusere inflammasjon som på lik linje med som vanlig trening.


7) Høyt blodtrykk er sterkt knyttet opp mot hjerteinfarkt, hjertestopp og kardiovaskulær-relatert død. En gjennomgående tendens blant saunabrukere er at de har lavere blodtrykk blant annet ved at arteriene utvikler bedre elastisitet. Menn som brukte sauna to til tre ganger i uken hver uke hadde 24% lavere risiko for å utvikle høyt blodtrykk. De som brukte sauna fire til syv ganger i uken hadde 46% lavere risiko for å utvikle høyt blodtrykk sammenlignet med de som kun brukte sauna en gang i uken.


8) Basert på en studie som fulgte 2000 menn fra Finland, så man at nivåene av CRP hang sammen med bruken av sauna. Jo oftere en brukte sauna ble reflektert i lavere CRP nivåer. Kort sagt er CRP et mål vi bruker for å se på inflammasjon i kroppen (CRP er et protein og står for C-reactive protein). Akutt inflammasjon oppstår ved små skader eller infeksjoner, og kjennetegnes ved feber, hevelse eller lokal rødhet. Kronisk inflammasjon derimot spiller en nøkkelrolle i flere kroniske sykdommer som, diabetes, kreft eller kardiovaskulære sykdommer for eksempel.


Som du kan lese, badstue er ikke abre en hype men har mange gode helsefordeler, og dette er bare starten! I neste artikkel er det nye temaer som tas opp, blant annet kognitiv og mental helse! 

Kilder:


- En stor takk til Rhonda Patrick som har gjort en grundig sammenstilling i detalj av enda flere studier og med enda mer detaljer som kan leses her: https://www.foundmyfitness.com/topics/sauna#bibid-7140dfb96d7db2ea2e00d0734c7e5c2a


- Laukkanen, Jari; Khan, Hassan; Laukkanen, Tanjaniina; Zaccardi, Francesco (2015). Association Between Sauna Bathing And Fatal Cardiovascular And All-Cause Mortality Events JAMA Internal Medicine 175, 4.


- Laukkanen, Tanjaniina; Kauhanen, Jussi; Laukkanen, Jari Antero; Kunutsor, Setor (2016). Sauna Bathing Is Inversely Associated With Dementia And Alzheimer's Disease In Middle-Aged Finnish Men Age And Ageing 46, 2.


- Laukkanen, Tanjaniina; Kauhanen, Jussi; Laukkanen, Jari Antero; Kunutsor, Setor (2016). Sauna Bathing Is Inversely Associated With Dementia And Alzheimer's Disease In Middle-Aged Finnish Men


- Laukkanen T; Laukkanen JA; Kunutsor SK (2018). Sauna Bathing and Risk of Psychotic Disorders: A Prospective Cohort Study. Med Princ Pract 27, 6.


- Kukkonen-Harjula, Katriina; Kauppinen, Kyllikki (2006). Health Effects And Risks Of Sauna Bathing International Journal Of Circumpolar Health 65, 3.- Kukkonen-Harjula K; Oja P; Laustiola K; Vuori I; Jolkkonen J; Siitonen S, et al. (1989). Haemodynamic and hormonal responses to heat exposure in a Finnish sauna bath. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 58, 5.


- Laukkanen, Jari; Laukkanen, Tanjaniina (2017). Sauna Bathing And Systemic Inflammation European Journal Of Epidemiology 33, 3.


158 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page