top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Har du en TATOO?Mental trening er ikke bare en rekke verktøy i verktøykassen vi kan bruke for å utvikle våre mentale ferdigheter. Det er også evnen til å skape og ikke minst gjenskape store prestasjoner. Basert på over tyve år i toppidretten og andre teoretiske rammeverk har norske idrettspsykologer satt sammen en en teori de har kalt TATOO. Min mening er at dette gjelder like mye i business som i toppidretten.


T - Tro og tillit – en sterk overbevisning om at det du gjør er riktig – sterkere enn en tro!

A- Autentisk identitet – være den du er!

T- Tro på å nå målet – positiv responsforventning – du tror det går bra!

O- Oppgaveorientering – være fokuser på oppgaven og på egen utvikling

O- Oppmerksomhet – være 100% til stede i det du gjør!


Denne teorien beskriver hva som trenger å være på plass for at vi skal kunne prestere optimalt så ofte som mulig, på et høyt nivå!


Toppidrettstilværelsen beskrives som en tre-trinnsrakkett med: De mentale basisteknikkene som jeg har beskrevet i mine artikler – indre dialog, visualisering, målsetting og avspenning. Ved hjelp av disse teknikkene kan vi utvikle våres mentale ferdigheter og stadig utvikle oss på TATOO. Dette vil hjelpe oss til å bygge en mental robusthet og styrke, og er langt mer enn å bare sette seg et mål og gå for det! Enten du er idrettsutøver eller en ansatt i et firma er dette gode holdepunkter for å hjelpe deg til å bedre prestasjoner, bedre helse og en større sannsynlighet for å lykkes i det du gjør.


Tro/tillit:

Det er ekstremt viktig at vi har en sterk overbevisning om at det vi gjør er riktig. Det er mange veier til gode prestasjoner, men å finne den veien du selv har stor tro på er avgjørende. Et kjennetegn ved de beste utøverne er også at de holder seg til planen selv i møte med motgang eller når de store prestasjonene uteblir en periode. Det er først når du opplever motgang eller nye utfordringer at du virkelig får testet hvor sterk troen er. Da kan en god løsning være å lytte til «magefølelsen» og la den hjelpe deg med fremtidige valg.


Det kan være fristende å ta snarveier eller endre på planen når alt ikke fungerer som det skal, og det er da det kan være lurt å ta et skritt tilbake og se hva som blir riktig for deg. På den måten blir vi gode på å lede oss selv. Når man da etter hvert lykkes er det en sterkere opplevelse av suksess enn noen gang – siden vi ikke lot oss vippe av pinnen men at vi har lært at det gjelder å jobbe hardt videre og stå trygt i planen.


Autentisk identitet:

Det er lett å skulle sammenligne seg med andre, eller ønske å være som de andre som ble best. Men det er akkurat dette som kjennetegner de beste, de har vært sterke nok til å være seg selv hele veien. De har fulgt sin vei og sin overbevisning. Du kan la deg inspirere og hente motivasjon hos andre, men det er umulig å nå toppen om det du gjør hver dag ikke er en naturlig del av deg og din overbevisning. Her kommer verdier inn, og å kjenne sine egne verdier, noe mange ikke gjør i dag. Mange sliter med å forklare akkurat hva de mener er riktig og galt for seg selv, de sliter når de skal forklare det. Verdier er det som leder oss og er viktig for oss, som ærlighet, frihet og trygghet. Det er lettere å være sitt autentiske jeg, når man lever i tråd med sine verdier

 

Oppgaveorientering:

En av de viktigste elementene for å bygge en sterk tro og motivasjon er å utvikle seg og stadig nå nye mål. Det gjelder å ha fokus på oppgavene vi skal gjennomføre. Dette kalles også mestringsorientering, og er med på å bygge en indre motivasjon, en indre drivkraft. Når motivasjonen blir dreiet mot et ytre perspektiv, som penger, status og utseende blir dette viktigere enn opplevelsen i seg selv og faren for utbrenthet er mye større. De fleste toppidrettsutøvere er både mestrings- og prestasjonsorienterte, men oppgir at de alltid har hatt et mestringsfokus i bunn. De er opptatt av egen utvikling og egne ferdigheter, noe som gjør at du kan oppleve at du lykkes til tross for at du ikke alltid vinner. Du har ikke bare seier som et mål på om du er dyktig eller ikke. Å være fokusert på mestring fremfor prestasjon betyr ikke at du ikke er glad i å vinne eller lykkes! Men du har flere kriterier enn seier for å måle egen suksess, noe som styrker motivasjon og gjør at du takler motgang i større grad.

 

Tro på å nå målet:

Det handler om å sette gode mål, og da også å ha stor tro på at du kan nå dem selv i møte med utfordringer. Et begrep utviklet av Ursin & Erikson «positiv responsforventning». Med dette menes det at du i møte med en ukjent eller utfordrende situasjon som kan stresse deg ser du etter løsninger og muligheter samtidig som du har en stor tro på at du kommer deg gjennom situasjonen på en god måte – selv om det kan virke håpløst akkurat nå. Dette kan vi også kalle mestringstro. Studier viser at det også har helsemessige fordeler å tenke slik også på jobben. Ansatte som har stor tro på å lykkes i utfordrende situasjoner har bedre helse og opplever mindre stress enn sine kolleger som har en lavere positiv responsforventning.


Oppmerksomhet:

I toppidretten vet vi at 100% tilstedeværelse og oppmerksomhet på oppgaven er avgjørende for å lykkes. Det er ikke uten grunn at det hos både toppidrettsutøvere, jegerpiloter og toppledere er blitt anerkjent at det å leve med en indre ro, stor aksept og fullstendig tilstedeværelse her og nå for å prestere. Det er i dag et kjent fenomen med «mindfulness», eller som vi i idretten kaller det, oppmerksomhetstrening. Du kan gjennomførmindfulness eller meditasjon som god trening på å bli bedre på å bli bevisst egne tanker. Det kan også gjennomføres som hverdagslig oppmerksomhetstrening. Bare 5 minutter hver dag hjelper. Dette kan være å kjenne etter hvor dråpene i dusjen treffer deg, kjenne etter hvordan maten i munnen endrer seg når du tygger eller sette deg på en stol og lytte. Prøv å observere din egen pust, og ha fullt fokus på den. Når tankene begynner å vandre, og det gjør de raskt gratulerer du deg selv for å ha lagt merke til det og kommer tilbake til pusten.    

Kilde: Norske vinnerskaller, 2019,Riise, Stensbøl & Pensgaard

 

44 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page