top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Intuisjon, klarer DU å lytte?

Vi har alle kjent det en gang, denne ubeskrivelige følelsen som forsøker å fortelle deg noe. Du vet det kanskje ikke helt selv, det er ikke tydelig, men du stopper kanskje heller ikke opp for å lytte skikkelig. Hva er det magen prøver å fortelle deg? Hva er denne fornemmelsen av noe du burde ha gjort, har glemt, eller et valg du kanskje skulle gjort annerledes?


Dette kalles gjerne magefølelse, eller intuisjon, og ordet intuisjon kommer fra latin og betyr "umiddelbar oppfatning eller erkjennelse av sakens natur. Umiddelbar innsikt i en sannhet eller verdi: innføling". Intuisjon gir oss dermed forståelse, innsikt, eller en form for bedømmelse uten at man alltid kan bevise hva dette "noe" er uten empiri, eller gjennom rasjonell tanke. Noen hevder at gjennom evolusjonen er det blitt formet et instinkt som er finjustert over hundretusener av brutale år i en kamp for å overleve i takt med naturen. I følge filosofen Damah Zoha blir intuisjonen stadig viktigere i den kaotiske verdenen vi lever i, da intuisjonen kan forholde seg til "både -og" løsninger som er avgjørende i dagens samfunn fullt av paradokser, i motsetning til vår rasjonelle side som ønsker å skille mer mellom rett og galt.


«Kosmisk fisking» blir det også kalt, at det i rommet mellom fornuft og følelser finnes det «noe» vi plukker opp, du kjenner et napp og da må du hale inn. Noen forklarer dette med at vi har et emosjonelt -og et rasjonelt sinn, og at intuisjonen springer ut ifra det emosjonelle sinnet. Det emosjonelle har evnen til å plukke opp små tegn og signaler i omgivelsene, før det rasjonelle sinnet kan merke det, og gjøre seg opp en mening om hva dette "noe" er. Til og med nobelprisvinnere nyttiggjør seg av intuisjonen, og over en periode på 16 år rapporterte 82 av 93 vinnere av denne gjeve prisen at intuisjonen var en viktig del av deres kreative og vitenskapelige oppdagelser, samt at gode bedriftsledere rapporterer også å bruke intuisjon.


I forsknings-litteraturen snakker man om at denne intuisjonen sannsynligvis bygger på erfaring og kunnskap man har akkumulert gjennom årene. Vi vet i dag at vi mennesker er ekstremt ubevisste, og at de fleste av våre tanker foregår på et ubevisst plan vi ikke alltid har tilgang til. Så hva om intuisjonen tar feil? Ifølge forskerne Whitworth mfl. er det ikke intuisjonen som er feil, men vår tolkning av den kan være gal, så det er viktig at vi kan holde oss nysgjerrige og fleksible for å best kunne utnytte intuisjonen og jeg har stor tro på at vi kan trene på å oftere ta riktige med trening, trening i å lytte til oss selv og andre.


I dagens samfunn skal alt gå fort, og vi velger altfor ofte å stole på tekniske nyvinninger enn oss selv og vårt instinkt. Et godt eksempel er og som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, er når man kjører på gps. Gps’en kan fortelle deg hvor du skal kjøre, men noen ganger har du en liten følelse av at det enten ikke er raskeste vei, eller feil vei men har likevel valgt å stole på gps’en og ja, vipps har du kjørt feil. Vi må i større grad tørre å stole på denne følelsen, ta et skritt tilbake og kjenne, virkelig kjenne etter hva det er denne magefølelsen forteller oss!


Det jeg har stor tro på kan hjelpe mange i dag, ikke bare på hvor du skal ta av ifølge gps’en, men også større valg som innen karriere, kjærlighet, skole, større prosjekter, og om du burde tatt med den paraplyen for det begynner selvsagt å regne hver gang den står igjen hjemme i gangen, er å tørre å lytte mer til seg selv, stoppe opp og den travle hverdagen og faktisk kjenne etter, hva er det kroppen min forteller meg nå? Våg å følge din indre GPS.


 

Neste uke: Riktig hvile og restutisjon, hvorfor ikke jobbe mest mulig?


Kilde::

- Coaching- hva, hvordan, hvorfor, Susan Gjerde 2010

- Behling, O. & Eckel, N. L. (1991): «Making Sense out of Intuition» i: The Executive

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page