top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Nyttårsforsett del to: Hva er egentlig motivasjon?

Jeg håper du har hatt en fin julefeiring, og har senket skuldrene nå i romjula. Det nærmer seg 2020 med stormskritt, er du klar? Sist skrev jeg om det å sette gode mål, og hvordan det kan hjelpe deg i å beholde motivasjonen for å faktisk nå målene dine, og det er akkurat det du kan lese om i dag, motivasjon. Hvilke faktorer påvirker motivasjonen din, og hva kan du gjøre for å øke din egen motivasjon?

Det finnes en rekke ulike motivasjonsteorier, men personlig jeg er glad i de man lærer om i idrettspsykologien. Her er det også flere, men jeg vil i dag kort ta for meg SDT – «Self determination theory» (Selvbestemmelsesteorien på norsk). Ved å få innsikt i hva som motiverer oss mennesker, kan du selv bruke dette når du skal jobbe mot dine mål for å skape og opprettholde motivasjon.


I SDT hevder en at vi mennesker motiveres av å utvikle og endre oss basert på tre psykologiske grunnbehov 1) autonomi 2) kompetanse og 3) relasjoner. Videre forteller teorien at det finnes ulike former for motivasjon på et kontinuum, nemlig indre og ytre motivasjon, med et ytterpunkt ved a-motivasjon (total mangel på motivasjon).

Det du kan lære fra dette er at om du kan tilfredsstille de tre grunnbehovene øker du sjansen betraktelig for at du faktisk synes at det du holder på med er motiverende, givende og trigger en indre motivasjon.


1) Autonomi – vi mennesker trives best når vi får være «kaptein på egen skute», og du føler eierskap til det du driver med (dette gjelder så vel på jobben som å nå personlige mål). Så at du selv har fått sette målene, velge måten å jobbe på, aktiviteten du skal bedrive og/eller har en form for medvirkning og kontroll på egen hverdag er viktig for å kjenne på motivasjon.

2) Kompetanse – å kjenne at du har en form for kompetanse, det å få oppleve å mestre er meget motiverende. Så om du setter for høye eller urealistiske mål er det vanskelig å kjenne på mestring. Skal vi lære oss noe nytt er det ikke mye som slår den følelsen av å stadig fikse det bedre og bedre! Så det å tilegne seg kunnskap eller ny kompetanse som du mestrer er en av de beste følelsene vi kan ha. Men husk, vi kan ikke regne med å mestre alt med en gang, og interessant nok, studier viser at jo lenger tid vi bruker på å lære noe, jo mer vi må bryne oss på noe før vi lærer det, jo bedre lærer vi det og jo brattere langsiktig utviklingskure har vi.

3) Relasjoner – vi mennesker har overlevd opp gjennom historien pga. vår evne til å kommunisere, og å holde sammen i flokk. Vi er flokkdyr, og er helt avhengig av andre for å klare oss (tidligere stod det om liv eller død). Derfor er det det et grunnleggende behov vi har, å kjenne oss som en del av et fellesskap, å bli akseptert, sett, hørt og satt pris på. Så om du har trening som mål, så hjelper det å trene med noen eller å delta i gruppetimer da dette gir deg følelsen av et fellesskap større enn deg selv. Derfor er det også viktig å ha en form for samhold med kolleger på jobb, det å skape et fellesskap utenom kun jobbrelaterte saker.I SDT har motivasjonen en kvalitet, altså hvorfor du ønsker noe. Her skiller vi mellom en indre motivasjon (autonom) altså å være kaptein på eget skip, og ytre motivasjon (kontrollert) av for eks. penger, status, «good looks» osv. Den indre motivasjonen er det samme som når du gjør noe fordi du faktisk har lyst, fordi du grunnleggende setter pris på det og liker aktiviteten, mens dens motpart den ytre motivasjonen sørger for at det er eksterne faktorer som motiverer deg. Forskningen er her klokkeklar, det er den indre motivasjonen som er gunstig for å opprettholde atferd og å fortsette til tross for motgang!


Så om du kan finne ut hvilke aktiviteter du liker, hva som gir deg en indre motivasjon, hva inspirerer deg, eller når har du det som best, vil du øke sjansen for at du faktisk opprettholder atferden din mot målet. Ved å oppfylle de tre psykologiske behovene øker sjansen for at du opplever en indre motivasjon. I tillegg til dette er det uvurderlig å vite hva dine verdier er, slik at du kan sette mål og handle i tråd med dine verdier. Men dette får du vite mer om i neste innlegg. God helg! 

Kilder:

- Advances in Motivation in Sports and Exercise, Roberts & Treasure, 2012

- Forelesningsnotater NIH fra «Sport Psychology»

77 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page