top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Sett deg ned og slapp av du a!

Oppdatert: 19. nov. 2019Del 1: Hvorfor har det blitt sånn?


Å slappe av er lett, er det ikke? Eller kan du lære noe mer om å faktisk hvile, og hvile bra? Vi lever i dag i en verden hvor overarbeid er blitt et tegn på produktivitet og lidenskap, og behov for hvile er sett på som en svakhet. Vitenskapen viser derimot at vi kan bli mer produktive, leve lenger og lykkeligere om vi lærer å faktisk slappe av på en god måte.

Tidligere var det slik at om du var vellykket kunne du jobbe mindre og høste frukten av hva du hadde sådd. I dag er dette endret, vi jobber mer enn tidligere, og jo mer suksessfull du er og jo bedre utdannet du er, jo større er sjansen for at du jobber for mye. Ledere i store selskap jobber også mer enn sine forgjengere, men hvorfor er det slik?Med ny teknologi som gjør alt lettere, og stadig bedre global økonomi skulle en tro at ting kunne gå andre veien.


Utfordringer er at økonomi i seg selv er en sterk pådriver for dette, den er 24/7, alltid på og endrer seg raskt. Nye muligheter og utfordringer kan dukke opp når som helst, og det kan virke som at man ALLTID må være «på» for å henge med, og helst ligge foran. Samtidig er det også vanskeligere å måle produktivitet i dagens service-økonomi, man er deltager i flere prosjekt samtidig, man strever med å måle hvor mye arbeid en får gjort, kvaliteten på dette arbeidet og om arbeidet faktisk har en verdi. Når kvaliteten er vanskelig å måle i seg selv, blir hvor mye TID du bruker på arbeidet en enkel måte å vise hvor produktiv og forpliktet du er til arbeidet.


Andre faktorer som kan få det å jobbe for mye til å virke naturlig eller ønskelig, er formet av vårt bilde av suksess. Kjente entreprenører som Steve Jobs, Mark Zuckerberg eller Bill Gates har fått den «gamle veien» til suksess til å virke utgått. Nå handler det ikke lenger om å legge ned arbeid over tid, stige i gradene og få som fortjent av lang og tro tjeneste, men i dag er suksess et race mot tiden, alder, og hard konkurranse, et race hvor du må jobbe ekstremt mye for å ligge foran alle andre. Dagens entreprenører drives ofte også av «passion», og denne lidenskapen for det man gjør, gjør det lettere å gjøre personlige offer og jobbe ekstra mye for at alt skal bli perfekt, og de setter da også tonen for alle andre. Det betyr at alle andre også må ha «passion» for jobben og vise det gjennom å jobbe mange og lange timer på kontoret. Jeg sier ikke at å ha lidenskap og jobbe for det man tror på ikke er fint og viktig (spesielt i perioder), problemet er når dette skjer konstant hver dag, uke etter uke og år etter år.


Teknologien gjør det heller ikke lettere, tvert om. Da man tidligere var på jobb og dro hjem, har man i dag jobben i lomma 24/7, og siden du har jobben lett tilgjengelig forventes det også at du er konstant på, kan nåes når som helst, og at du skal svare raskt. Jobben er ikke lenger lagt til jobb, men blitt spredt utover hele dagen. Vi tar også for gitt at jo lenger du er på jobb, jo mer produktiv er du og jo mer får du gjort.
Alle disse faktorene gjør det å overarbeide til noe vi ser på som nødvendig eller naturlig, men som sagt, dette er ikke sant. Vi forteller oss selv at vi hviler når vi får tid, men lager ikke tid til å hvile. Vi ser på hvile som fravær av jobb, ikke som en ressurs i seg selv. Det er lett å la seg lure og tenke at man må jobbe mer og hardere for å få gjort alt arbeidet, men sannheten er, det er alltid mer arbeid å gjøre så du får aldri «gjort nok».


Det er ikke uten grunn at noen av historiens mest kreative og vellykkede personer har jobbet intenst, men også gjort plass til fritid, langhelger, turer på landet, trening, samt lange perioder med fri om sommeren. Legg til at det finnes mengder av forskning som viser at om du hviler nok blir du mer kreativ, at du jobber bedre, og har lengre og mer interessante liv. Det er ikke uten grunn at idrettsprofiler, operasangere og munker lærer å bruke hvile på en god måte for å stimulere til kreativitet og et lenger liv.


I neste avsnitt skal vi se litt på hva psykologer, nevrologer, militære og profesjonelle trenere har lært om hvorfor hvile er så viktig! Det er ikke tilfeldig at disse er nobelprisvinnere, Olympiske utøvere, militære offiserer og nevroforskere.Neste uke: Vitenskapen bak det å hvile nok og godt! 

Kilder:


- Dr Alex Pang forfatter av boken "Rest" forteller i "Calm Masterclass", 2019

148 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page