top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Del #5 Stimulerer du det hele menneske?

Vi begynner å nærme oss slutten på sagaen om de ulike treningsprinsippene. Det gjenstår nå to stykker, og prinsippet om individuell og helhetlig stimulering er det nest siste. Dette prinsippet er nok mest rettet mot trenere som leder et lag eller utøvere, personlige trenere, men også foreldre har godt av å vite litt om dette tenker jeg. Dette er et viktig prinsipp for å øke sannsynligheten for at man trives og har det bra på trening.

Vi er alle mennesker, og dermed er vi alle også ulike. Vi utvikler oss i ulikt tempo, og vi har ulike forutsetninger, behov og ønsker i livet. Dette er viktig å huske på også i treningsarbeidet. Alle må få hjelp og veiledning ut fra det nivået de befinner seg på i sin utvikling, og ut fra sine individuelle muligheter og forutsetninger. Alle mennesker trenger å føle seg sett, og ved å møte dem der de er kan vi også skape grobunn for mestring og motivasjon!


Er vi en del av et miljø, ønsker vi å forsøke å gi hvert individ oppmerksomhet og oppfølging. Dette er selvfølgelig mer utfordrende jo større gruppe en har, men langt i fra umulig. Går vi inn i treningens verden har hver utøver/klient rett på å følge et treningsprogram som er tilpasset sine individuelle forutsetninger, samt at programmet følger moderne prinsipper for trening. Vi har alle et potensial, og det kreves innsats og vilje hos individet for å få gode resultater. Dette krever motivasjon, og det er vår oppgave som veiledere eller trenere å prioritere denne motivasjonen, og hjelpe individet til å utfylle sitt potensiale. Dette krever også tålmodighet, det tar tid å utvikle seg, og vi trenger å jobbe steg for steg.


Hele personligheten til individet står bak dets valg og handlinger, og dermed også bak dets idrettslige prestasjoner og fremgang. Derfor sier vi at treningen bør påvirke hele personligheten. En idrettslig prestasjon består av mange delkomponenter, og ikke bare de fysiske, de psykiske er også en del av dette. Derfor er det viktig at en stimulerer hele mennesket, og ikke kun de fysiske egenskapene. Helheten er ofte mer enn summen av delene. Målet er derfor mer omfattende enn bare det å skulle påvirke menneskets fysikk, derfor kan vi si at vi ønsker å påvirke hele den psykofysiske yteevnen. Det er jo et ønske at alle som trener skal ønske å komme tilbake, og derfor bør vi ta sikte på at treningen, eller den fysiske aktiviteten føles positiv og at en opplever mestring.For de som trener lag eller grupper er det viktig å ha i bakhodet at alle har ulike forutsetninger og behov. Samt at varighet og intensitet oppleves som forskjellig for individene i gruppa. Et viktig prinsipp i all trening bør være at treningen legges opp slik at den kan påvirke alle i gruppen psykisk, fysisk og sosialt. Et eksempel kan være en gruppetrening der gruppen for eksempel trener bakkeløp, eller intervall. Her kan en ta vare på fellesskapet ved at alle er med på den samme treningen. Vi kan også dele opp i grupper som er jevngode, slik at hver gruppe løper med den intensitet og mengden de trenger.


Det kan være lett å glemme at vi jobber med det hele mennesket, spesielt om vi befinner oss i en idrettslig kontekst, og vi får tunnelsyn på det fysiske. Dette er ikke til det beste for menneskene vi trener, da vi trenger å få stimulert både det fysiske og det psykiske. Ved å ha en holistisk tankegang vil kunne hjelpe flere mennesker til å trives med å være på trening, eller å delta på fysisk aktivitet og dermed ha bevegelsesglede for livet!


 

Kilde:

- Idrettens treningslære, 2015. Gjerset, Nilsson, Helge, Enoksen m.fl

126 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page