top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

"Ubuntu" - vårt universelle bånd

En fantastisk filosofi som alle burde leve etter, men kanskje spesielt i disse dager?


"Ubuntu" er en filosofi som baserer seg på troen om at alle mennesker er koblet sammen gjennom et universelt bånd. Ordet blir ofte ulikt oversatt da det er vanskelig å oversette direkte fra Nguni (kommer fra Nguni-språkene som er en gruppe relaterte språk som snakkes hovedsaklig i Sør-Afrika, Swaziland og Zimbabwe) , men en versjon er at "Ubuntu" betyr «menneskeheten», og blir ofte oversatt med «jeg er fordi vi er». Filosofien har opphav i Sør-Afrika fra midten av 1900- tallet, men er blitt bedre kjent i senere tid (også utenfor Sør-Afrika) på grunn av både Nelson Mandela, og biskopen Desmond Tutu. En av tankene i Ubuntu er at det er menneskene som skaper menneskeheten.Da en antropolog gjorde undersøkelser i en av stammene som lever etter denne filosofien hang han opp en bøtte med godteri på et tre. Deretter stilte han barn opp på en linje, og sa at førstemann til bøtta fikk alt godteriet for seg selv. Det barna da gjorde var å ta hverandre i hendene, og sammen ankom de bøtta likt, og delte godteriet. Da antropologen spurte om hvorfor de gjorde dette svarte de «hvordan kan en av oss være lykkelige når resten er triste?».


Et annet eksempel på denne filosofien er når en person i stammen begår en feil. Da samler stammen seg rundt denne personen i sentrum av landsbyen og står der i to dager og forteller om alt det gode denne personen tidligere har gjort. Tanken er at alle mennesker er gode, til tross for at vi alle kan begå feil fra tid til annen og at det egentlig er et skrik om hjelp. Dette ritualet skal hjelpe personen til å finne tilbake til sin gode natur igjen. Tanken er samhold og bekreftelse har mer makt til å endre en person enn det skam og straff har. Ubuntu er med andre ord «humanity towards other». Desmund Tutu beskriver i sin bok «No future without Forgiveness» at en person med Ubuntu er åpen og tilgjengelig for andre, bekrefter andre og har en god selvsikkerhet.


Vi mennesker er sosiale vesener, og er avhengige av hverandre for å overleve. Så la oss ta til oss denne filosofien «Ubuntu», være gode på å vise nestekjærlighet, støtt oppunder andre og la kjærligheten styre dine valg og din tankegang. Vi trenger alle noen å lene oss på, vi er alle bundet sammen av et universelt bånd.


 

- Calm mindfullness

261 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page