top of page

Foredrag

Økt kunnskap gir økt motivasjon

157_KIL-2840.jpg

Verdikartlegging

 Ved å kartlegge de ansattes verdier er det klarere for ledere å se hvem de har ansatt, og en kan ha en mer effektiv kommunikasjon med kolleger. De ansatte vil også kunne skape en mer givende hverdag ved å være bevisste sitt verdihierarki.

Motivasjon

Ved å få kunnskap om teori og praksis innen motivasjon kan bedriften legge til rette for en mestringsorientert vinnerkultur og utvikle ansatte med indre motivasjon. Forskning viser at personer som er i et slikt miljø er mindre stresset, mer effektive og fornøyde, og viser mer resiliens og utholdenhet i motgang. De har mindre stresshormoner, mer selvtillit, og viser større innsats enn i et prestasjonsorientert miljø.

Målsetting

Uten en klar visjon blir det ikke klare mål. Ved å ha mestringsmål fremfor prestasjonsmål får mennesker en optimalisert motivasjon, bedre prestasjoner, økt glede og tilfredsstillelse, samt at en blir mer utholdende i arbeidet. Klare mål gir klare og tydelige ledere, som gir trygge og effektive ansatte.

Stressmestring

Dagens arbeidsplasser er som en toppidrettsarena. En skal prestere under press, med tidsfrister og mange interessenter. Med mentale verktøy vil en kunne forbedre mentale ferdigheter. Ved å mestre disse verktøyene vil man håndtere salgsmøter, intervjuer, møter og hverdagens stress bedre. De vil lære å regulere spenningsnivå, bygge selvtillit, motivasjon, en positiv indre dialog, samt å skape en positiv mestringsforventning.

Kommunikasjon

Engasjement smitter, det samme gjør negativitet. Alle har dårlige dager, men klarer de ansatte å legge igjen «alt annet ved døra», og er de bevisste måten de kommuniserer på? Ved å skape trygge rammer, og sørge for at ansatte og kolleger føler seg sett, hørt og anerkjent vil man skape en tryggere arbeidsplass med et bedre arbeidsmiljø.

 

Jeg er opptatt av at dere får anledning til å kommunisere hva dere anser som bedriftens/lagetss/di utfordringer slik at opplegget kan skreddersys deres ønsker og behov, og forhåpentligvis maksimere utbyttet av et samarbeid.

Idrettslag

For idrettslaget vil det være viktig for utøverne å få økt kompetanse om spenningsregulering, hvordan takle motgang, og ta kontroll over konkurranse-angsten. Utøverne vil få mentale verktøy og praktiske eksempler slik at de selv kan anvende det i sin hverdag. De vil også lære om hvordan sette gode mål og bedrive selv-regulering.  Økt kunnskap om hva det kreves for å bli en toppidrettsutøver, både på- og utenfor banen vil kunne øke utøverens motivasjon og forståelse for veien til å prestere OptimaltMentalt når det trengs, og øke sin sjanse ti å bli den toppidrettsutøveren de drømmer om.

1 til 1 fokussamtale

Akselerer din utvikling!

_edited_edited.jpg

Fokussamtale

I en fokussamtale er det kun din personlige utvikling som står i sentrum. I disse samtalene vil vi jobbe tett sammen, og skape en trygg og nær relasjon for å maksimere din personlige utvikling. Jeg sitter ikke på svarene, disse har du selv, men jeg kan være med å fasilitere. Jeg hjelper deg med å finne disse svarene ved hjelp av ulike verktøy, lytting, og ved å stille virkningsfulle spørsmål. Her vil vi  jobbe med å identifisere dine verdier og sterke sider, finne ut av hva du egentlig drømmer om, og å kartlegge når du trives som mest for å oppleve og utnytte dette så ofte som mulig. På denne måten vil du kunne oppleve økt tilfredshet, utvikling og kompetanse.

NB! Coaching er ikke klinisk arbeid. Det er avgjørende at fokuspersonen selv er interessert i å skape utvikling.

Løpsundervisning

Maksimer utbyttet av treningen din

255245811_2215485008598988_7920385903060312418_n.jpg

Mestring gir økt motivasjon

Løping er en populær treningsform for mange. I dette kurset vil du lære å løpe mer økonomisk, bedre teknisk, og hvordan styrke bena for å løpe lettere. Dette vil gi deg større glede og utbytte av treningen. Med flere års erfaring som friidrettsutøver på toppnivå i Norge kan jeg lære deg akkurat dette. Med pedagogisk utdanning, og ansvar for friidrettsundervisning på Norges Idrettshøgskole i flere år har jeg kunnskap om hvordan man tilrettelegger og formidler på en god måte. Dette kurset passer for alle som er glad i løping, uavhengig av ferdighetsnivå. Kurset tilbys enkeltpersoner og grupper.

Tjenester: Services
bottom of page