top of page

Foredrag

Økt kunnskap gir økt motivasjon

157_KIL-2840.jpg

Motivasjon

Ved å få kunnskap om teori og praksis innen motivasjon kan bedriften legge til rette for en mestringsorientert vinnerkultur og utvikle ansatte med indre motivasjon. Forskning viser at personer som er i et slikt miljø er mindre stresset, mer effektive og fornøyde, og viser mer resiliens og utholdenhet i motgang. De har mindre stresshormoner, mer selvtillit, og viser større innsats enn i et prestasjonsorientert miljø.

Målsetting

Uten en klar visjon blir det ikke klare mål. Ved å ha mestringsmål fremfor prestasjonsmål får mennesker en optimalisert motivasjon, bedre prestasjoner, økt glede og tilfredsstillelse, samt at en blir mer utholdende i arbeidet. Klare mål gir klare og tydelige ledere, som gir trygge og effektive ansatte.

Stressmestring

Dagens arbeidsplasser er som en toppidrettsarena. En skal prestere under press, med tidsfrister og mange interessenter. Med mentale verktøy vil en kunne forbedre mentale ferdigheter. Ved å mestre disse verktøyene vil man håndtere salgsmøter, intervjuer, møter og hverdagens stress bedre. De vil lære å regulere spenningsnivå, bygge selvtillit, motivasjon, en positiv indre dialog, samt å skape en positiv mestringsforventning.

Psykologisk trygghet

Føler du at du kan gjøre feil på jobb? Er du redd for å stille spørsmål, være kritisk eller rett og slett synes det er skummelt å være deg selv rundt kolleger? Psykologisk trygghet refererer til et miljø der medlemmer føler seg frie til å dele sine tanker, ideer og bekymringer uten frykt for negative konsekvenser. Konseptet er sentralt i teamarbeid og organisasjonsdynamikk. Når det er psykologisk trygt, oppmuntres de ansatte til åpen kommunikasjon, samarbeid og læring. Dette skaper et klima der feil anses som læringsmuligheter, og individene føler seg støttet av gruppen. Psykologisk trygghet er viktig for å fremme innovasjon, problemløsning og trivsel i ulike samarbeidsmiljøer. Studier viser også at grupper med høy grad av psykologisk trygghet presterer bedre og produserer mer enn i grupper med lav psykologisk trygghet.

Kommunikasjon

Engasjement smitter, det samme gjør negativitet. Alle har dårlige dager, men klarer de ansatte å legge igjen «alt annet ved døra», og er de bevisste måten de kommuniserer på? Ved å skape trygge rammer, og sørge for at ansatte og kolleger føler seg sett, hørt og anerkjent vil man skape en tryggere arbeidsplass med et bedre arbeidsmiljø. Visste du at det kroppsspråk og toneleie er viktigere enn hva du faktisk sier når du kommuniserer med andre mennesker?

 

Jeg er opptatt av at dere får anledning til å kommunisere hva dere anser som bedriftens/lagetss/di utfordringer slik at opplegget kan skreddersys deres ønsker og behov, og forhåpentligvis maksimere utbyttet av et samarbeid.

Idrettslag

For idrettslaget vil det være viktig for utøverne å få økt kompetanse om spenningsregulering, hvordan takle motgang, og ta kontroll over konkurranse-angsten. Utøverne vil få mentale verktøy og praktiske eksempler slik at de selv kan anvende det i sin hverdag. De vil også lære om hvordan sette gode mål og bedrive selv-regulering.  Økt kunnskap om hva det kreves for å bli en toppidrettsutøver, både på- og utenfor banen vil kunne øke utøverens motivasjon og forståelse for veien til å prestere OptimaltMentalt når det trengs, og øke sin sjanse ti å bli den toppidrettsutøveren de drømmer om.

Jeg er nå en del av Athenas - norges største bedrift innen foredragsholdere, dere kan derfor henvende  dere til Athenas for å booke foredrag med meg: 

https://webforms.pipedrive.com/f/HzyqsPdpe7IGP99T4MqwYVg5LiZMnlwtOEvOiGyvW8Pc8PwTF4VpB6FmUfowUwP

Dere kan også lese mer om meg her: https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/hallgeir-martinsen/

bottom of page