top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHallgeir Martinsen

Del 2: Fysisk aktivitet og stressmestring

I del to av denne tredelte serien er det denne gangen fysisk aktivitet, eller skal jeg si mangelen på den som skal under lupen. Som nevnt i første artikkel om mental uhelse og den økende graden av følelse av stress og press hos unge i dag er ikke disse artiklene ment å gi noen svar, men skape refleksjon og ettertanke.

Det er klare tall på at nordmenn generelt er for stillesittende og ca. 70 % av den norske voksne befolkingen er å regne som inaktive. Det vil si at de ikke imøtekommer Helsedirektoratets anbefalinger om 150-300 minutter ukentlig med aktivitet som tilsvarer rask gange. For barn og unge er rådende 60 minutter daglig. En ser en tydelig trend hos de unge hva angår fysisk aktivitet og alder. Blant 6 åringer tilfredsstiller 87% av jentene og 94% av guttene disse anbefalingene. I en alder av 15 år har denne prosenten falt henholdsvis til 40% og 51%, og vi bruker samtidig stadig mer tid på stillesittende aktiviteter (Helsedirektoratet, 2022). Samtidig vet vi at frafallet fra idrett stiger drastisk i 15 og 16 årene for barn og unge, nærmere 6 av 10 har sluttet med organisert idrett innen de er 18 år (NorgesIdrettsforbund.no).


Grunnen til at jeg tar opp fysisk aktivitet som et av tre temaer hva angår psykisk uhelse, er at den spiller en viktig rolle for hvor bra vi har det, både fysisk og psykisk. Det er godt dokumentert i dag at fysisk aktivitet forebygger og behandler over 30 ulike sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft for eksempel.


Det er også gjort en rekke studier som viser at den psykiske helsen blir bedre av å være fysisk aktiv. Vi sover bedre, vi føler oss bedre, og vi håndterer stress bedre. Når vi er fysisk aktive skiller kroppen ut en cocktail av gode hormoner som gjør oss godt.

Eksempler på dette er:

- Serotonin, som mange kaller lykkehormonet. Det får oss til å føle oss vel og glade. Det hjelper også blant annet nervecellene og hjernen din til å fungere optimalt.


- Dopamin, også kalt belønningshormonet. Hjernen skiller ut dette hormonet når du opplever noe godt eller forventer å oppleve noe godt. Dette er også med på å øke motivasjonen vår til å gjenta en viss type adferd. Så når vi er fysisk aktive og kjenner på den gode følelsen etter å ha vært aktiv vil dopamin hjelpe å motivere deg til å gjenta dette senere. Dopamin er også viktig for motorisk kontroll, oppmerksomhet, læring og konsentrasjon.


- Endorfiner blir også skylt ut i kroppen, kort sagt gir endorfiner en smertestillende effekt på kroppen, og dette produseres det mye av under trening. Det gir og en følelse av energi og lyst.


- Adrenalin og noradrenalin, som ofte forbindes med «stresshormoner» og ses på som noe negativt hos mange. Det disse hormonene gjør er at de gir deg en energiboost, du får blant annet skjerpede sanser og blir sterkere. Det er viktig å huske på at kortvarig stress ikke er farlig for oss, det er dette som har holdt oss mennesker i live gjennom årtusenene. Disse hormonene er en viktig del av «fight, flight or freeze» responsen i møte med farer. Til motsetning er det det langvarige kroniske stresset som kan føre til problemer ved at kroppen konstant «har gassen i bånn», noe som kan føre til inflammasjon og sykdom. Ved fysisk aktivitet vil du få økte mengder av adrenalin og kortisol i blodet, men samtidig roer kroppen systemet ned igjen etterpå og dermed nedregulerer stresshormonene naturlig. Du fjerner altså store deler av stresshormonene som har bygget seg opp som følge av følelsen av stress i hverdagen.


Det er mange gode effekter ved å være fysisk aktiv. Det kan føre til blant annet et mer positivt humør (ofte som en effekt av de gode hormonene), bedre selvbilde og selvtillit, gi mindre angst og depresjon, reduserer stress, gir mer energi og overskudd i hverdagen (som igjen gjør at du takler stress bedre), og ikke minst kan det gi deg bedre søvn. (Søvn skal vi se mer på i siste artikkel, og se på hvorfor det er viktig for stresshåndtering).Jeg kunne skrevet side på side med forskning og personlige erfaringer rundt fysisk aktivitet og god helse. Men ta meg på mitt ord, fysisk aktivitet er en viktig nøkkel for helsen din, både den fysiske og psykiske. Det er et tankekors at stadig flere er mindre fysisk aktive og at stadig flere føler seg mer stresset. Nei, det er ikke alltid enkelt å ha nok timer i døgnet til å gjøre alt en vil få gjort, og det er ikke mye å gjøre med innleveringsfrister eller alt ansvaret vi har. Det du derimot kan gjøre er å være mer fysisk aktiv slik at du er bedre rustet til å møte hverdagens stress og å takle det bedre. Du trenger ikke trene som en toppidrettsutøver eller sprenge grenser hver gang for å få de gode effektene av den fysiske aktiviteten, det holder med 2 ½- 3 timer i uken. Å gå en rask tur på 25 minutter slik at du får opp pulsen litt tre-fire ganger i uken vil gjøre en stor forskjell for mange. Mitt spørsmål til deg er: Har du noen gang ikke følt deg bedre etter å ha svettet litt?


Heng på til neste artikkel om søvn og dens viktige funksjon for din mentale helse.


 

Kilder:

-https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/hva-hvorfor-og-hvordan/

174 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page